Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

  • Bu etkinlik geçti.

Örsan K. Öymen / Felsefe Erdem ve Siyaset

Ocak 28 @ 15:00 - 17:00 EEST

Felsefeci / Öğretim Üyesi / Yazar  Prof.Dr. Örsan K. Öymen ile Felsefe Erdem Siyaset üzerine söyleşimize tüm üyelerimiz davetlidir.

28.01.2023  Cumartesi  15.00 – 17.00

 

Örsan K. Öymen HAKKINDA;

Prof. Dr. Örsan K. Öymen
Doğum Tarihi: 20 Ağustos 1965

Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent / Yeditepe Üniversitesi / 2001
Doçent / YÖK Üniversiteler Arası Kurul / Felsefe: Epistemoloji ve Etik / 2006
Profesör / Bahçeşehir Üniversitesi / Felsefe: Epistemoloji ve Etik / 2011
Profesör / Işık Üniversitesi / Felsefe: Epistemoloji ve Etik / 2012

Lisans Felsefe Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1987
Y. Lisans Felsefe New York Üniversitesi 1990
Doktora Felsefe Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1999

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Öymen, Örsan K.; “Marx’ta Din, Kapitalizm ve Yabancılaşma” (Konferans Konuşma
Metni); Özne Felsefe Dergisi (The Philosopher’s Index), 28. Sayı, Temmuz 2018.
Öymen, Örsan K.; “Heidegger Üzerine Düşünceler”; Felsefi Düşün (The Philosopher’s
Index), 8. Sayı, Nisan 2017.
Öymen, Örsan K., “The Significance of Normative and Non-normative Ethics”,
Deliberationes, 8. Sayı, 2015.
Öymen, Örsan K., “Beş Başlıkta Bir David Hume Özeti”, Felsefi Düşün, (The
Philosopher’s Index), Mart 2014.
Öymen, Örsan K., “Hume and Pyrrhonism”, (“David Hume and Contemporary
Philosophy” konferans kitabı içinde), Cambridge Scholars Publishing, Ağustos 2013.
Öymen, Örsan K., “Doubt and Anxiety: An Existentialist Reconstruction of
Pyrrhonism”, Journal of Ancient Philosophy, University of Sao Paulo, (The Philosopher’s
Index), Mayıs 2012.
Öymen, Örsan K., “Hume’un Agnostisizmi ve Nietzsche’nin Ateizmi Üzerine”, Felsefe
Logos, (The Philosopher’s Index), 43. Sayı, 2011.
Öymen, Örsan K., ”Platon, Augustinus ve Descartes’ın Rüyası”, Felsefe Logos, (The
Philosopher’s Index), Şubat 2010
Öymen, Örsan K., “Varoluşçuluğun Varoluşu”, Felsefe Logos, (The Philosopher’s
Index), Eylül 2006.
Öymen, Örsan K., “Metafizikçiler Kötü Müzisyenler mi?”, Yeditepe’de Felsefe, (The
Philosopher’s Index), Temmuz 2004.
Öymen, Örsan K., “Varoluşun Temeli Olarak Skeptisizm”, Felsefe Logos, (The
Philosopher’s Index), Eylül 2003.
Öymen, Örsan K., “Sekstus Empirikus’un ‘Pironizmin Ana Hatları’ Eserinden
Bölümlerin Çevirisi Üzerine”, Yeditepe’de Felsefe, (The Philosopher’s Index), Temmuz
2003.
Öymen, Örsan K., “Nietzsche’nin Epistemolojisi Üzerine Düşünceler”, Yeditepe’de
Felsefe, (The Philosopher’s Index), Temmuz 2002.
Öymen, Örsan K., “Sekstus Empirikus’un Ölçüt Sorunu”, Felsefe Logos, (The
Philosopher’s Index), Haziran 2001.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
Öymen, Örsan K., “Ancient and Modern Solutions to Global Problems”, International
Association for Greek Philosophy, “Polis, Cosmopolis and Globalization”, Samos,
Yunanistan, Temmuz 2018.
Öymen, Örsan K., “Hume and Pyrrhonism”, Hume Society, 40th International
Conference Proceedings, Belo Horizonte, Brezilya, July 2013.
Öymen, Örsan K., “Hume and Pyrrhonism”, Russian Academy of Sciences and Moscow
State University International Conference on David Hume and Contemporary Philosophy,
Moskova, Rusya, Kasım 2011.
Öymen, Örsan K., “Yurtseverlik ve İnsanseverlik”, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü
Uluslararası Felsefe Günleri, Mayıs 2008.

Yazılan kitaplar ve kitaplarda bölümler
Ulusal kitap:
Öymen, Örsan K., “Tanrı Var Mıdır?”, Destek Yayınları, Ekim 2018.
Öymen, Örsan K., “Mutluluk Felsefesi”, (2020 için yayına hazırlanmakta).
Öymen, Örsan K., “Felsefi Yazılar”, (2020 için yayına hazırlanmakta).
Öymen, Örsan K., “Karanlık Yıllar”, (2020 için yayına hazırlanmakta).
Öymen, Örsan K., “Atatürk: Bir Liderin Siyasal Düşünce Yapısı”, (2023 için yayına
hazırlanmakta).
Öymen, Örsan K., “Hume”, Say Yayınları, Ekim 2010.
Öymen, Örsan K., “Varlık ve Kuşku”, (2020 için yayına hazırlanmakta).
Öymen, Örsan K., “Varoluşsal Aforizmalar”, (2023 için yayına hazırlanmakta).
Öymen, Örsan K., “Karanlıktan Yağan Kar”, Destek Yayınları, Kasım 2019.
Öymen, Örsan K., “Yaşayan Ölüm”, (2022 için yayına hazırlanmakta)
Ulusal kitap içinde bölüm:
Öymen, Örsan K., “Felsefe ve Ateizm”, Ateizm: Teori ve Pratik kitabı içinde bölüm,
Propaganda Yayınları, Aralık 2017.

Öymen, Örsan K., “Sinema ve Felsefe İlişkisi Üzerine Bir Örnek Olarak Zorba Filmi”,
Türk Sinemasının 100. Yılına Armağan kitabı içinde bölüm, Marmara Üniversitesi
Yayınları, Aralık 2015.
Öymen, Örsan K., “David Hume”, Siyaset Felsefesi Tarihi kitabı içinde bölüm, Doğu
Batı Yayınları, Ekim 2013.
Öymen, Örsan K., “Felsefe ve Siyaset”, Filozofça, Belge Yayınları, Ekim 2008. (Söyleşi)

Ulusal hakemli / yayın kurullu dergilerde yayınlanan makaleler / metinler
Öymen, Örsan K., “Tanrı Var mıdır?”, Gündoğdu Dergisi, 8. Sayı, Aralık 2018.
(Söyleşi).
Öymen, Örsan K., “Sosyal Bilimciler Konuşuyor”, İktisat ve Toplum Dergisi, 91. Sayı,
Mayıs 2018. (Söyleşi).
Öymen, Örsan K., “Din ve Ahlak”, Düşünbil Dergisi, 52. Sayı, Mart-Nisan 2016.
Öymen, Örsan K., “Özgür İrade ve Ahlak Üzerine Bir Manifesto”, Düşünbil Dergisi, 49.
Sayı, Eylül-Ekim 2015.
Öymen, Örsan K., “Felsefe ve Sinema”, Psikesinema, 1. Sayı, Eylül-Ekim 2015.
Öymen, Örsan K., “Felsefe Tarihinde Ateizm”, Ateist Dergi, Sayı 11, Aralık 2014.
Öymen, Örsan K., “Platon ve Nietzsche Arasında Bir Diyalog”, Cogito Dergisi, Yapı
Kredi Yayınları, Mart 2010.
Öymen, Örsan K., “Kuşkuculuk Bağlamında Pironculuk-Hume-Nietzsche İlişkisi”,
Baykuş Felsefe Dergisi, Haziran 2009.
Öymen, Örsan K., ”Nietzsche’nin Pusulası”, Cogito Dergisi, Yapı Kredi Yayınları,
Aralık 2008.
Öymen, Örsan K., “Hume’un Felsefesinde Nedensellik ve Kişisel Kimlik Kavramlarının
Oluşumu Bağlamında Hafıza”, Lapsus, Haziran 2007.
Öymen, Örsan K., “Felsefede ‘Post-Modernizm’ Kavramının Anlamsızlığına Dair Bir
Manifesto”, Düşünen Siyaset, Ocak 2006.
Öymen, Örsan K., “Felsefe Nedir ve Neden Felsefe?”, Düşünen Siyaset, Temmuz 2003.
Öymen, Örsan K., “Uygarlık, Gelişme, Kimlik ve Bir Dipnot”, Düşünen Siyaset, Nisan
2003.
Öymen, Örsan K., “Anarşizm, Komünizm ve Sosyal Demokrasi”, Düşünen Siyaset,
Kasım 2002.

Öymen, Örsan K., “Bu Düzen Değişmeli”, Düşünen Siyaset, Nisan 2000.
Öymen, Örsan K., “Geçmiş, Gelecek, Felsefe”, Düşünen Siyaset, Ocak 2000.

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda yapılan sunumlar:
Bildiri kitabında basılmış ulusal sunumlar:
Öymen, Örsan K., “Totoloji, Döngüsellik ve Sonsuz Gerileme Kıskacında Anlam
Sorunu”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Anlam Kongresi, Aralık 2008.
Öymen, Örsan K., “Bir Düşünce Sanatı Olarak Felsefe”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Türkiye Estetik Kongresi, Kasım 2006.
Öymen, Örsan K., “İş ve Aile Yaşamında Bencillik Ahlakı”, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi 2. Uygulamalı Etik Kongresi, Ekim 2006.
Bildiri kitabında basılmamış ulusal sunumlar:
“Aydınlanma ve Anadolu”, Assos’ta Felsefe, Şubat 2020.
“Bilim ve Sahte-Bilim Ayrımı Üzerine”, Kadıköy Belediyesi TESAK Felsefe Söyleşileri,
Aralık 2019.
“Aydınlanmanın Temelleri: Felsefe, Bilim ve Sanat”, Sarıkız Kazdağı Etnoğrafya
Müzesi Söyleşileri, Kasım 2019.
“Ahlak Felsefesi ve Siyaset İlişkisi Üzerine”, Dibeklihan Felsefe Söyleşileri, Ağustos
2019.
“Siyaset Felsefesi”; Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Mayıs 2019.
“Sokrates, Felsefe ve Diyalektik”; Assos’ta Felsefe; Şubat 2019.
“Etik, Hak ve İnsan”; Kadıköy Belediyesi TESAK Felsefe Söyleşileri, Aralık 2018.
“Kapitalizm, Teknoloji ve Bilim”; 3. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Kasım 2018.
“Felsefe, Bilim ve Din”; Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Kasım 2018.
“Atatürk, Çağdaş Uygarlık ve Anti-Emperyalizm”; Zigana Zirvesi, Kasım 2018.
“Felsefe Nedir ve Neden Önemlidir?”; Çanakkale Koza Derneği, Kasım 2018.
“Atatürk’ün Çağdaş Uygarlık Anlayışı”; Ataşehir Belediyesi, Kasım 2018.

“Atatürk, Cumhuriyet ve Laiklik”; FMV Işık Üniversitesi, Ekim 2018.
“Doğumunun 200. Yılında Karl Marx”; Dibeklihan Felsefe Söyleşileri, Ağustos 2018.
“Felsefe Yolunda Geçmiş ve Gelecek”; Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Mayıs 2018.
“Aydınlanmanın Anlamı”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu V; Mart 2018.
“Aydınlanmanın Kökenleri: Antik Çağ”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu V; Mart 2018.
“Orta Çağ’dan Çıkış: Rönesans”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu V; Mart 2018.
“Aydınlanma Devrimleri: 18. Yüzyıl”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu V; Mart 2018.
“Aydınlanmanın Geleceği”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu V; Mart 2018.
“Epistemoloji ve Teoloji Bağlamında Olgu ve Kurgu Ayrımı”; 4. Teoloji Sempozyumu;
Bilkent Üniversitesi; Şubat 2018.
“Marx’ta Din, Kapitalizm ve Yabancılaşma”; Assos’ta Felsefe; Şubat 2018.
“Antik Yunan Felsefesi ve Aydınlanma Hareketi”; Aratos Felsefe Okulu; Ocak 2018.
“Aydınlanma Düşmanlığının Sefilliği Üzerine”; ODTÜ Mezunları Derneği; Aralık 2017.
“Faşist Heidegger ve Sosyalist Pozitivistler Üzerine”; Us Atölyesi; Kasım 2017.
“Nietzsche, Yaratıcılık ve Özgür Ruh”; ArtHill-Bodrum; Kasım 2017.
“Atatürk ve Aydınlanmanın Anlamı”; Işık Üniversitesi 10 Kasım Konferansı; Kasım
2017.
“1917 Ekim Devrimi’nin 100. Yılı”; Ekim Devrimi 100. Yıl Sempozyumu; Felsefe Sanat
Bilim Derneği; Nazım Hikmet Kültür Merkezi; Kasım 2017
“19. ve 20. Yüzyıl Felsefesi”; Ataşehir Belediyesi Felsefe Söyleşileri; Haziran 2017.
“17. ve 18. Yüzyıl Felsefesi”; Ataşehir Belediyesi Felsefe Söyleşileri; Mayıs 2017.
“Hume and Causality”; Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü; Nisan 2017.
“Mantıkçı Pozitivizm ve Varoluşçuluk”; Kadıköy Belediyesi TESAK Felsefe
Seminerleri; Nisan 2017.
“Felsefe Nedir?”; Portakal Çiçeği Festivali Felsefe Günleri; Nisan, 2017.
“Düşünce Özgürlüğü ve Özgür Düşünce Ayrımı ve Etkileşimi Üzerine Felsefi Bir
Çözümleme”; Teos Felsefe Buluşmaları; Mart 2017

“Orta Çağ Felsefesi”; Ataşehir Belediyesi Felsefe Söyleşileri; Mart 2017.
“Siyaset Felsefesi ve Laiklik”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu IV, Mart 2017.
“Ahlak Felsefesi ve Laiklik”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu IV, Mart 2017.
“Din Felsefesi ve Laiklik”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu IV, Mart 2017.
“Bilgi Felsefesi ve Laiklik”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu IV, Mart 2017.
“Türkiye’de Sosyal Demokrasinin Tarihi Gelişimi”; Sosyal Demokrasi Derneği; Mart
2017.
“David Hume ve Deneyimcilik”; Kadıköy Belediyesi TESAK Felsefe Seminerleri; Şubat
2017.
“Antik Yunan Felsefesi”; Ataşehir Belediyesi Felsefe Söyleşileri; Şubat 2017.
“Felsefede Öz ve Töz Kavramlarına Eleştirel Bakışlar”; Assos’ta Felsefe; Şubat 2017.
“Felsefe Nedir? Ne Değildir?”; Ataşehir Belediyesi Felsefe Söyleşileri; Ocak 2017.
“Friedrich Nietzsche”; Zigana Zirvesi; Kasım 2016.
“Nietzsche’de Özgür Ruh”; Aksanat Felsefe Seminerleri Dizisi; Kasım 2016.
“Antik Çağ’dan Günümüze Mutluluk Felsefesi”; Cezayir Kültür Merkezi; Kasım 2016.
“Felsefe ve Bilimin Siyasi, Ekonomik, Teknolojik Gelişmeler Üzerindeki Etkisi”;
Entellektüel Sermaye Gelişim Derneği; Kasım 2016.
“Duygu Felsefesi ve Ahmet İnam Üzerine”; ODTÜ Duygular Sempozyumu; Ekim 2016.
“Miletos’tan Trabzon’a Felsefe ve Bilim”; TİAB / Bizim Neslin Uşakları; Mayıs 2016.
“Barışın Bitmeyen Serüveni”, Feyziye Mektepleri Vakfı Kültür Konferansları, Nisan
2016.
“Antik Miletos’tan 21. Yüzyıldaki Orta Çağa”, Urla Felsefe Platformu, Nisan 2016.
“19. Yüzyıl’da Mutluluk: Schopenhauer, Nietzsche, Mill”; Işık Üniversitesi Felsefe
Okulu III, Mart 2016.
“18. Yüzyıl’da Mutluluk: Hume, Kant”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu III, Mart 2016.
“17. Yüzyıl’da Mutluluk: Locke, Spinoza”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu III, Mart
2016.
“Orta Çağ’da’da Mutluluk: Augustinus, Aquinas”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu III,
Şubat 2016.

“Antik Yunan’da Mutluluk: Platon, Aristoteles, Epikuros”; Işık Üniversitesi Felsefe
Okulu III, Şubat 2016.
“Felsefe, Kapitalizm ve Sosyal Demokrasi”; Kadıköy Belediyesi Felsefe Söyleşileri Dizisi
3, Şubat 2016.
“Özgürlük, Adalet ve Cesaret”; Assos’ta Felsefe, Şubat 2016.
“Felsefe, Din ve Laiklik”; Kadıköy Belediyesi Felsefe Söyleşileri Dizisi 2, Ocak 2016.
“Felsefe, Uygarlık ve Demokrasi”; Kadıköy Belediyesi Felsefe Söyleşileri Dizisi 1, Aralık
2015.
“Yaşamın Anlamı ve Amacı Üzerine”; Us Atölyesi, Kasım 2015.
“Mutlulukçuluk İnsanın Afyonudur”; Us Atölyesi, Kasım 2015.
“Felsefe, Bilim, Din ve Aydınlanma”; 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kasım 2015.
“Dini İnancın Psikolojik Nedenleri Üzerine Felsefi Bir Çözümleme”, 3. Teoloji
Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ekim 2015.
“Felsefenin Ekonomik ve Sosyal Gelişmedeki Önemi”, PMI Konferansları, Ekim 2015.
“Jean-Paul Sartre ve Özgürlük”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu III, Nisan 2015.
“Friedrich Nietzsche ve Özgürlük”; Işık Üniversitesi Felsefe Okulu II, Mart 2015.
“Pozitivizm, Deneyimcilik ve Hume”; Assos’ta Felsefe, Şubat 2015.
“Felsefe Açısından Laiklik, Din ve Siyaset”; Zigana Zirvesi, Kasım 2014.
“Tanrı Neden Neden Olamaz?”; 1. Atheos Sempozyumu, Ekim 2014.
“Tanrı, Varlık ve Hiçlik”; 2. Teoloji Sempozyumu, Ekim 2014.
“Din Felsefesi Nedir?”, Işık Üniversitesi Felsefe Okulu, Haziran 2014.
“Epistemoloji Nedir?”, Işık Üniversitesi Felsefe Okulu, Nisan 2014.
“Felsefe Nedir?”, Işık Üniversitesi Felsefe Okulu, Nisan 2014.
“Bilim ve Din Karşıtlığının Zorunluluğu Üzerine”, Assos’ta Felsefe, Şubat 2014.
“Epistemoloji ve Etik Bağlamında Tanrı’nın Varlığı Sorunu”, Us Atölyesi, Kasım 2013.
“Hume’un Agnostisizmi ve Nietzsche’nin Ateizmi”, Assos’ta Felsefe, Şubat 2013.

“Sextus, Hume ve Nietzsche Bağlamında Kuşkuculuk”, Yakın Doğu Üniversitesi, Aralık
2012.
“Marx ve Nietzsche Bağlamında Yabancılaşma, Din ve Kapitalizm”, Zigana Zirvesi,
Ekim 2012.
“Yabancılaşma, Din ve Kapitalizm”, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mayıs 2012.
“Etik ve Siyaset Felsefesi Bağlamında Din ve Kapitalizm”, Bilkent Üniversitesi, Nisan
2012.
”Nietzsche ve Tanrı”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V, Mayıs 2011.
”David Hume’da İnsan Doğası, Kişisel Kimlik ve Ahlak”, Muğla Üniversitesi Felsefe
Bölümü Akıl, Kimlik ve Ahlak Konferansı, Nisan 2011.
”Hume ve Nedensellik”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V, Nisan 2011.
”Sextus Empiricus ve Görünüş”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V, Nisan 2011.
”Epikuros ve Ölüm”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V, Mart 2011.
”Tanrı ve Din Bağlamında Hume’un Bilinemezciliği”, Assos’ta Felsefe, Şubat 2011.
”Felsefe Tarihi”, Halikarnas Akademisi, Kasım 2010.
”Kazancakis’in ‘Zorba’ Romanı Bağlamında Dostoyevski ve Nietzsche”, Adalarda
Felsefe ve Edebiyat, Ekim 2010.
”Kapitalizm, Din ve Yabancılaşma”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu IV, Mart
2010.
”Nietzsche’de Varlık ve Oluş”, Assos’ta Felsefe, Şubat 2010.
“Bilgi Nedir?”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu III, Ekim 2009.
”Nietzsche’nin Gözüyle İnsan ve Yaşam Üzerine”, Ege Felsefe Platformu Şirince Felsefe
Günleri, Haziran 2009.
”İnsan mı Tanrı’nın Yoksa Tanrı mı İnsanın Hatası: Felsefe, Din ve Tanrı”, Bahçeşehir
Üniversitesi Felsefe Okulu II, Mayıs 2009.
“Bilgi, Ahlak ve Siyaset Felsefesi Bağlamında Öteki Sorunu”, Bahçeşehir Üniversitesi
Ben ve Öteki Sempozyumu, Nisan 2009.
“Neleri Bilebiliriz?: Felsefe, Zihin ve Bilginin Sınırları”, Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe
Okulu I, Mart 2009.
“Carnap, Nietzsche ve Felsefe’nin Geleceği”, Assos’ta Felsefe, Şubat 2009.

“Küresel Krizin Ekonomik ve Siyasi Etkileri”, Siyasi Düşünce Platformu, Ekim 2008.
“Marx’ın Güncelliği”, TUYAP Kitap Fuarı, Kasım 2008.
“Nietzsche’nin Kuşkucu Zihni”, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Nietzsche
Sempozyumu, Nisan 2008.
“Scepticism in Pyrrhonism, Hume and Nietzsche”, Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü
Konferansları, Aralık 2007.
“Kuşkuculuk Bağlamında Piron, Hume, Nietzsche İlişkisi Üzerine”, Muğla Üniversitesi
Felsefe Bölümü Konferansları, Mayıs 2007.
“Platon ve Descartes’ın Rüyası”, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Konferansları,
Mayıs 2007.
“Piron, Hume ve Nietzsche’de Kuşkuculuk”, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Konferansları, Nisan 2007.
“Nietzsche’nin Kuşkuculuğu”, Assos’ta Felsefe, Şubat 2007.
“İnanç Kavramı Bağlamında Hume ve Pironculuk”, Türkiye Felsefe Kurumu
Konferansları, Kasım 2006.
“Hume ve Pironculuk”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Konferansları,
Mayıs 2006.
“Nietzsche’nin Platon Eleştirisi Üzerine ”, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Konferansları, Mayıs 2006.
“Felsefe ve ‘Çağdaş’ Birey”, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Nisan 2006.
“Nietzsche’nin Felsefesinde Yaşam Karşıtlığının Öteki Dünya Arayışıyla İlişkisi”, Us
Atölyesi, Mart 2006.
“Felsefe Nedir ve Neden Felsefe?”, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ocak 2006.
“Karl Marx ve Sosyal Demokrasi”, Maltepe Üniversitesi Siyaset Felsefesi Söyleşileri,
Mayıs 2005.
“David Hume’un Felsefesinde Tanrı Kavramı”, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Konferansları, Nisan 2005.
“Uygulamalı Etik”, Yeditepe Üniversitesi Uygarlık Tarihi Konferansları, Nisan 2005.
“Etik’te Determinizm, Kimlik ve Görecelilik Sorunu”, Us Atölyesi, Nisan 2005.
“David Hume’un Tümevarım Sorunu”, Us Atölyesi, Kasım 2004.

“Metafizikçiler Kötü Müzisyenler mi?” Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Konferansları, Nisan 2004.
“Varoluşun Temeli Olarak Skeptisizm”, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Konferansları, Haziran 2003.
“Skeptiklerin İnançları Olabilir mi?”, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Konferansları, Haziran 2002.
“Felsefe ve Yaşam”, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Mart 2002.
“Özgürlük ve Yabancılaşma”, İTÜ Düşün Atölyesi, 2001.
“Sekstus Empirikus’un Ölçüt Sorunu”, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü
Kollokyumu, Kasım 1999.
“Nesnelciliğin Eleştirisi”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Konferansları,
1994.
Bildiri kitabında basılmamış uluslararası sunumlar:
“Hume on Fact and Fiction”, Mediterranean Society for Enlightenment Studies 7th
International Conference; Zakynthos, Yunanistan; 31 Mayıs-2 Haziran 2019.
“The Problem of Criterion in Sextus and Hume’s Solution”; Bonn Üniversitesi Felsefe
Bölümü, Ocak 2019.
“David Hume and Scepticism”; Bremen Üniversitesi Felsefe Bölümü, Aralık 2018.
“Ideas and Belief in Sextus and Hume”; Conference On Ideas from Plato to Husserll;
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü-Humboldt Vakfı; Ekim 2017.
“Etik Nedir?”; Uluslararası Hemşirelik Etik Kongresi; Ege Üniversitesi; Eylül 2017.
“Hume on Religion and Morality”; Mediterranean Society for Enlightenment Studies 6th
International Conference; Kudüs, İsrail; Mayıs 2017.
“Atatürk, Democracy and the Turkish Enlightenment”; Mediterranean Society for the
Study of Scottish Enlightenment 5th International Conference; “Democracy and the
Enlightenment”; Işık Üniversitesi; İstanbul, Türkiye; 24-26 Mayıs, 2016.
“Scepticism in Sextus, Hume and Nietzsche”; New York Üniversitesi (NYU) Felsefe
Bölümü; New York, ABD; Nisan 2016.
“Nietzsche ve Özgür Ruh”, Berlin Felsefe Platformu; Berlin, Almanya; Kasım 2015.
“Doubt and Anxiety”, Philosophy in Assos: The Concept of Ataraxia in Stoicism,
Epicureanism and Scepticism; Assos, Türkiye; Temmuz 2015.

“Ancient Greek Scepticism and David Hume”, Mediterranean Society for the Study of
Scottish Enlightenment Konferansı, Aristoteles Selanik Üniversitesi; Selanik, Yunanistan;
Haziran 2015.
“Hume’s Philosophy of Religion in Relation to his Epistemology and Ethics”, Dokuz
Eylül Üniversitesi, Mediterranean Society for the Study of Scottish Enlightenment
Konferansı; İzmir, Türkiye; Mayıs 2014.
“Tanrı İnancı ve Felsefe”, Berlin Felsefe Platformu; Berlin, Almanya; Mayıs 2014.
“Nietzsche’s Scepticism”, Philosophy in Assos: Friedrich Nietzsche; Assos, Türkiye;
Temmuz 2013.
“Hume’s Agnosticism in Relation to Pyrrhonism”, Philosophy in Assos: Hume on God,
Religion and Morality; Assos, Türkiye; Temmuz 2011.
”Appearances in Plato and Sextus Empiricus”, Sao Paulo Üniversitesi Felsefe Bölümü;
Sao Paulo, Brezilya; Kasım 2010.
”Nietzsche’s Sceptical Mind”, Bologna Üniversitesi Felsefe Bölümü; Bologna, İtalya;
Nisan 2010.
“Nietzsche and Scepticism”, The Paris Philosophy Forum / Paris Üniversitesi Pantheon-1
Sorbonne; Paris, Fransa; Şubat 2008.
“Hume and Pyrrhonism”, Paris Üniversitesi Pantheon-1 Sorbonne Felsefe Bölümü
Seminerleri; Paris, Fransa; Şubat 2007.
“Doubt and Anxiety: An Existentialist Reconstruction of Pyrrhonism”, Philosophy in
Assos; Assos, Türkiye; Temmuz 2005.

Diğer yayınlar
Ansiklopedi Maddeleri:
Öymen, Örsan K., “Carneades”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 3 -editör Ahmet Cevizci-,
2005.
Öymen, Örsan K., “Aenesidemos”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 1 -editör Ahmet Cevizci-,
Kasım 2003.
Öymen, Örsan K., “Agrippa”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 1 -editör Ahmet Cevizci-, Kasım
2003.
Öymen, Örsan K., “Arkesilaos”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 1 -editör Ahmet Cevizci-,
Kasım 2003.

Öymen, Örsan K., “Ataraxia”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 1 -editör Ahmet Cevizci-,
Kasım 2003.
Kitap içinde bölümden çeviri:
Öymen, Örsan K., “Sextus Empiricus: Pironculuğun Ana Hatları”, Yeditepe’de Felsefe,
Temmuz 2003.

Projeler
Konferans / Sempozyum / Eğitim Semineri Organizasyonu:
Uluslararası:
Philosophy in Assos; “Plato”, 1-4 Temmuz 2019.
Philosophy in Assos; “Karl Marx on the 200th Anniversary of his Birth”, 2-5 Temmuz
2018.
Philosophy in Assos; “Immanuel Kant”, 3-6 Temmuz 2017.
Philosophy in Assos; “Aristotle’s Ethics”, 27-30 Haziran 2016.
Mediterranean Society for the Study of Scottish Enlightenment 5th International
Conference; “Democracy and the Enlightenment”; Işık Üniversitesi; 24-26 Mayıs 2016.
Philosophy in Assos; “The Concept of Ataraxia in Stoicism, Epicureanism and
Scepticism”, 6-9 Temmuz, 2015.
Philosophy in Assos; “Philosophy of Mind”, 30 Haziran – 3 Temmuz 2014.
Philosophy in Assos; “Friedrich Nietzsche”, 1-4 Temmuz 2013.
Philosophy in Assos; “Passions and Emotions in Ancient and Modern Philosophy”, 2-5
Temmuz 2012.
Philosophy in Assos; “David Hume on God, Religion and Morality”, 4-7 Temmuz 2011.
Philosophy in Assos; “Aristotle’s Politics”, 28 Haziran-1 Temmuz 2010.
Philosophy in Assos; “Issues in Applied Ethics”, 29 Haziran – 2 Temmuz 2009.
Philosophy in Assos; “Alienation”, 30 Haziran–3 Temmuz 2008.
Philosophy in Assos; “The Concept of Happiness in Ancient Philosophy and
Contemporary Ethics”, 1-5 Temmuz 2007.
Philosophy in Assos; “The Philosophy of David Hume”, 3-6 Temmuz 2006.

Philosophy in Assos; “Various Philosophical Issues: Heraclitus, Pyrrhonism,
Existentialism, Sartre, Jaspers, Knowledge of the Past”, 4-7 Temmuz 2005.
Philosophy in Assos; “Ancient Scepticism”, 5-7 Temmuz 2004.
Philosophy in Assos; “Various Philosophical Issues: Philosophy of Mind, Epistemology,
Ockham & Metaphysics, Nietzsche, Aesthetics”, 7-10 Temmuz 2003.
Philosophy in Assos; “Various Philosophical Issues: Philosophy of Mind, Epistemology,
The Meaning of Life, Aesthetics”, 3-6 Temmuz 2002.
Philosophy in Assos; “Various Philosophical Issues: Aristotle, Philosophy, Life & Death,
Sextus Empiricus, Nietzsche”, 30 Temmuz–3 Ağustos 2001.
Ulusal:
Assos’ta Felsefe, “Antik Çağ’da Anadolu’da Felsefe ve Bilim”, 7-8 Şubat 2020.
Işık Üniversitesi Felsefe Okulu VI, “Friedrich Nietzsche”, Kasım 2019.
Assos’ta Felsefe; “Felsefe ve Diyalektik”, 1-2 Şubat 2019.
Zigana Zirvesi; “Atatürk, Çağdaş Uygarlık ve Anti-Emperyalizm”, 24 Kasım 2018.
Işık Üniversitesi Felsefe Okulu V, “Aydınlanma Nedir?”, Mart 2018.
Assos’ta Felsefe; “Doğumunun 200. Yılında Karl Marx”, 2-3 Şubat 2018.
“1917 Ekim Devrimi’nin 100. Yılında Marx, Engels, Lenin, Troçki, Stalin”; Felsefe
Sanat Bilim Derneği, 4 Kasım 2017.
Işık Üniversitesi Felsefe Okulu IV, “Felsefe ve Laiklik”, Mart 2017.
Assos’ta Felsefe; “Felsefede Öz ve Töz Kavramları”; 3-4 Şubat 2017.
Zigana Zirvesi; “Yükseklerde Nietzsche”; 26 Kasım 2016.
Işık Üniversitesi Felsefe Okulu III, “Felsefe ve Mutluluk”, Şubat-Mart 2016.
Assos’ta Felsefe; “Özgürlük ve Adalet”, 5-6 Şubat 2016.
Işık Üniversitesi Felsefe Okulu II, “Felsefe ve Özgürlük”, Mart-Nisan 2015.
Assos’ta Felsefe; “Pozitivizm Nedir? Ne Değildir?”, 6-7 Şubat 2015.
Zigana Zirvesi; “Laiklik, Din ve Siyaset”; 8 Kasım 2014.
Işık Üniversitesi Felsefe Okulu I; “Felsefe Nedir? Neden Felsefe?”, Nisan-Haziran 2014.

Assos’ta Felsefe; “Bilim ve Din”; 7-8 Şubat 2014.
Assos’ta Felsefe; “Felsefe, Tanrı ve Din”; 1-2 Şubat 2013.
Halikarnas Akademisi; “Sanat ve Siyaset”; 3 Kasım 2012
Zigana Zirvesi; “Felsefe, Ahlak ve Siyaset”; 13-14 Ekim 2012
Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu VII; Mart-Nisan 2012.
Assos’ta Felsefe; “Ludwig Wittgenstein”, 3-4 Şubat 2012.
Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu VI; Kasım-Aralık 2011.
Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu V; Mart-Nisan 2011.
Assos’ta Felsefe; “David Hume’da Tanrı, Din ve Ahlak”, 5 Şubat 2011
Halikarnas Akademisi; “Felsefe Tarihi, Bilim Tarihi, Sanat Tarihi”, 5-7 Kasım 2010.
Adalarda Felsefe ve Edebiyat; “Felsefede Edebiyat”, 16-17 Ekim 2010.
Galata Felsefe Okulu; Eylül 2010-Mart 2011.
Galata Felsefe Okulu; Mayıs-Haziran 2010.
Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu IV; Mart-Nisan 2010.
Assos’ta Felsefe; “Varlık Felsefesi, Varoluş Felsefesi, Varoluşçuluk”, 5-6 Şubat 2010.
Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu III, Ekim-Aralık 2009.
Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu II, Nisan-Mayıs 2009.
Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Okulu I, Mart-Nisan 2009.
Assos’ta Felsefe, “Felsefe Nedir? Neden Felsefe?”, 14-15 Şubat 2009.
Zigana Zirvesi, “İnsan ve Doğa”, 11-12 Ekim, 2008.
Adalarda Felsefe ve Edebiyat; “Modernite ve Temsiliyet”, 24-25 Mayıs 2008.
Assos’ta Felsefe; “Karl Marx’ın Felsefesi”, 16-17 Şubat 2008.
Assos’ta Felsefe; “Friedrich Nietzsche’nin Felsefesi”, 2-3 Şubat 2007.
Assos’ta Felsefe; “Ahlak Felsefesi”, 3-5 Şubat 2006.
Assos’ta Felsefe; “Bilgi ve Temellendirme” / “Felsefe ve Yaşam”, 8-10 Eylül 2000.

İdari Görevler
Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı, 2006-
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Yüksek Lisans Programı
Koordinatörü, 2011-2012
Işık Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı, 2013-2019.
Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 2012-2019.
Işık Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2017-2019.
Işık Üniversitesi Senato Üyesi 2012-2015 ve 2018-2019.
Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Vekili, 2013-2014

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Felsefe Sanat Bilim Derneği
The Hume Society

Son yirmi yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Lisans:
Siyasal Felsefe / İstanbul Teknik Üniversitesi (3 Kredi)
Uygulamalı Etik / İstanbul Teknik Üniversitesi (3 Kredi)
Epistemoloji / Yeditepe Üniversitesi (3 kredi)

Felsefede Temel Kavramlar / Yeditepe Üniversitesi / Bahçeşehir Üniversitesi (3 kredi)
Çağdaş Felsefe / Yeditepe Üniversitesi (3 kredi)
Felsefeye Giriş / Bahçeşehir Üniversitesi / Işık Üniversitesi (3 kredi)
Felsefe Metinleri / Yeditepe Üniversitesi (Sextus Empiricus) (3 kredi)
Felsefe Metinleri / Yeditepe Üniversitesi (John Locke, George Berkeley, David Hume) (3
kredi)
Felsefe ve Edebiyat / Bahçeşehir Üniversitesi (3 kredi)
Uygarlık Tarihi / Yeditepe Üniversitesi / Bahçeşehir Üniversitesi / Işık Üniversitesi (3
kredi)
Felsefe, Tanrı ve Din / Bahçeşehir Üniversitesi (3 Kredi)
Yaşam Felsefesi / Bahçeşehir Üniversitesi (3 Kredi)
Din Felsefesi / Işık Üniversitesi (3 Kredi)
Bilim Felsefesi / Işık Üniversitesi (3 Kredi)
Etik, Bilim ve Sosyal Sorumluluk / Işık Üniversitesi (3 Kredi)
Felsefe ve Film / Işık Üniversitesi (3 Kredi)
Etik ve Toplum / Işık Üniversitesi (3 Kredi)
Yüksek Lisans:
Başlıca Filozoflar (Friedrich Nietzsche) / Yeditepe Üniversitesi (3 kredi)
Uygulamalı Etik / Yeditepe Üniversitesi (3 kredi)
Bilgi Kuramları / Yeditepe Üniversitesi (3 kredi)
Doktora:
Bilim Felsefesi / Bahçeşehir Üniversitesi (3 kredi)

Çalıştığı üniversitede Felsefe alanında ilk defa yeniden geliştirdiği dersler:
Uygulamalı Etik / İstanbul Teknik Üniversitesi (2000)
Siyasal Felsefe / İstanbul Teknik Üniversitesi (2000)
Felsefe Metinleri (Sextus Empiricus) / Yeditepe Üniversitesi (2001)
Felsefe Metinleri (John Locke, George Berkeley, David Hume) / Yeditepe Üniversitesi
(2001)
Uygulamalı Etik / Yeditepe Üniversitesi (2001)
Felsefe ve Edebiyat / Bahçeşehir Üniversitesi (2008)
Felsefe, Tanrı ve Din / Bahçeşehir Üniversitesi (2009)
Yaşam Felsefesi / Bahçeşehir Üniversitesi (2009)
Uygulamalı Etik / Bahçeşehir Üniversitesi (2009)
Felsefede Temel Kavramlar / Bahçeşehir Üniversitesi (2008)
Din Felsefesi / Işık Üniversitesi (2013)
Etik ve Toplum / Işık Üniversitesi (2014)
Sanat Felsefesi / Işık Üniversitesi (2014)
Felsefe ve Film / Işık Üniversitesi (2015)
Çalıştığı üniversitede Felsefe alanı dışında ilk defa yeniden geliştirdiği dersler:
Bizans İmparatorluğu Tarihi / Işık Üniversitesi (2013)
Edebiyat Tarihi / Işık Üniversitesi (2014)
Edebiyat Metinleri / Işık Üniversitesi (2014)
Anadolu’da Uygarlık Tarihi / Işık Üniversitesi (2017)
Rusya Tarihi / Işık Üniversitesi (2018)
Öğrenci danışmanlığı:
Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, Güz ve Bahar, 2001-2008

Gazete yazıları:
1999-2020 yılları arasında Milliyet, T24, Aydınlık, Oda TV ve Cumhuriyet gazetelerinde
ve medya organlarında yayınlanmış olan 500’ü aşkın köşe yazısı.

 

 

 

 

 

 

Lokalimizde akşam yemeği servisimiz başlamıştır.

Etkinlik sonrası yemek rezervasyonlarınız için : 0212 249 91 06

Detaylar

Tarih:
Ocak 28
Saat:
15:00 - 17:00 EEST
Website:
marmaraliyim.org

Mekan

Marmara Üniversitesi Mezunları Derneği Lokali
İstiklal Caddesi Mısır Apt. No: 163 Daire:1 Beyoğlu
İstanbul 34000 Türkiye
+ Google Haritalar
Telefon:
0212 249 91 06
View Mekan Website

Organizatör

Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği
Telefon:
0212 249 91 06
E-posta:
marmaralilar1883@gmail.com