Atatürk’ün Yüksek Ticaretlilere Hitabesi

Etkinliklerin biri ve en önemlisi derneğin 1.kuruluş yıl dönümünde yapılan balodur. Baloda M.Kemal Atatürk Yüksek Ticaretlilere hitaben bir konuşma yapmıştır. Atatürk’ün 16 Ocak’ta 1937 Yüksek İktisat ve Ticaretliler’e Hitabesi “ULUSTA GENÇLİK” başlığı altıda şöyledir.

“Ulus uludur, büyüklüğün, yüksekliğin, gençliğin Türkçe ifadesidir. Gençlik; esas ve büyük varlıktan çıkan ve ve ardı arkası kesilmeksizin genişleyen, büyüyen, yükselen, esas varlığın asla inkitaa uğramaksızın namütenahiliğini ifade eden bir Türk kelimesidir. Şimdi, ” Ulusta Gençlik” tabirinde birleşen “Ulus” kelimesinin manasıyla “Gençlik” kelimesi ne ifade ediyor anlıyor musunuz? Asla inkitiaa uğramayacak bir varlık, bir büyüklük, bir gençlik, bir parlaklık ve dünyaya şamil bir şeref. O halde Türk Milleti, “Ulusta Gençlik” terimiyle ancak bununla ifade olunabilir. Her kafanın anlamakta aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. Yüksek ilim meş’alesini ellerinde tutan ve bununla Türk alemini aydınlatan kıymetli, seçkin bir muhitte bulunmak fırsatını bana verdiğinizden dolayı çok memnun ve mütehassis oldum.”

Etkinlik Takvimi

Yaklaşan Etkinlikler

Eğitim

Öğrencilerin eğitimini desteklemek ve gelişimine katkı sağlamak, en büyük enerji kaynağımızdır…

Başarı

Mezunlarımızın ve öğrencilerimizin başarılarını görmek en büyük mutluluğumuzdur.

Hedefimiz

Hedefimiz, gelecekte dünyayı değiştirecek gençlerin yetişmesine yardım etmektir…

İlkemiz

İlkemiz, ulu önderimizin izinden ilerleyerek, geleceğimizi yeşertmektir…

Tarihçemiz

Derneğimiz 1936 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Mezunları Cemiyeti olarak kurulmuş,bu ad 1976 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi ve İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mezunları Derneği şeklinde değiştirilmiştir. Marmara Üniversitesinin çekirdeğini oluşturan fakültemizin adı 1982 yılında değiştirilerek İktisadi İdari Bilimler Fakültesi adıyla Marmara Üniversitesine bağlandı. Derneğimiz de 1984 yılında bugünkü adını aldı.