İSTANBUL ŞUBESİ 2021 – 2023 YÖNETİM KURULU

İSTANBUL YÜKSEK TİCARET VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F MEZUNLARI DERNEĞİ
İSTANBUL ŞUBESİ 2021 – 2023 YÖNETİM KURULU

Y.Süleyman KARADAĞ – Başkan
Arife ÇELİK Başkan – Yardımcısı
Ramazan ALAGEYİK – Sekreter
Serenaz ÇAVDAR – Sayman

Tayfun ÜNER – Üye
Hacı ÜREK – Üye
Mustafa Yalçın KIZILKOR – Üye
Mehmet SUDA  – Üye
Ferdi POLAT – Üye
Gamze GÖKDUMAN – Üye
Hasan Nuri BODUR – Üye

DENETİM KURULU

Burhan SAYAN – Başkan
Gıyasettin GÖRGÜN – Üye
Mehmet YILDIZ – Üye