Öz Değerlerimiz

  • Kapsayıcılık: Köklü geçmişimiz ve gelecek arasında bir köprü oluşturmak. Toplumun tüm katmanlarına hitap edecek hizmetlerde bulunmak. Eski ve yeni mezunlarımızla iletişimi sağlamak.
  • Paylaşımcılık: Deneyim sahibi mezunlarımızın birikimleri ile yeni mezunlarımızın enerjisi ve güncel bilgilerini tek bir yapıda buluşturmak. Karşılıklı sinerji yaratmak. Sosyal sorumluluk faaliyetleri ile gereksinim sahiplerine ulaşmak. 
  • Yenilikçilik: Çağın gerektirdiği güncel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, uygulamak.
  • Bilimsellik: Değişim ve gelişimi ön planda tutarak yaşam boyu öğrenme modelini uygulamak ve bilimsel yöntemlerle öğrenen bir organizasyon olmak.