İstanbul Yüksek Ticaretliler Vakfı

Vakfımız, İstanbul Yüksek Ticaretliler Vakfı (kısa adı İSTİVAK) olarak 1990 yılında Ankara’da kuruldu. 1995 yılında ise idari merkezini İstanbul’a taşıdı.

İSTİVAK, Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği’nin üye yöneticileri tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla İSTİVAK, Dernekle aynı tabanı paylaşmakta ve fakültemiz öğrencilerinin meslek bilgilerinin geliştirilmesi, geleceğe dönük planlarının etkili bir şekilde gerçekleşmesi için yakın işbirliği içinde bulunmaktadır.

İSTİVAK bugün, Cumhuriyet Caddesi Pangaltı palas Ap. No:65 Kat 2 Elmadağ/ŞİŞLİ adresinde bulunmaktadır. Vakfımız söz konusu daireyi İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından 29 yıllığına irtifak hakkını elde ederek kiralamıştır.

İSTİVAK Mütevelli Heyeti, Derneğin Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Haysiyet Kurulu; İstanbul, Ankara, Giresun şubelerinin yönetim ve denetim kurulu; Marmara Üniversitesi İİBF Fakültesi Dekanı ve dekanın tayin ettiği iki üye; İSTİVAK’ın mevcut Mütevelli Heyeti’nin 5 yıllığına seçtiği 25 daimi üye ile birlikte kurucu üyelerden oluşan bir heyettir.

Mütevelli Heyeti yılda en az bir kez toplantı yapar.