Misyonumuz

Üyelerimize ve üye adaylarımıza köklü üniversitemizden edindiğimiz kültürümüz ve birlikteliğimizden aldığımız güçle destek vererek, mezunlarımızı bir çatı altında toplamak, ekonomik ve sosyal hayatlarında katkılar sunan ve artı değer yaratan bir yapı oluşturmak için ortam ve koşullar yaratmaktır.