Etkinlikler

Bu sayfa İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları bilgi paylaşım platformudur.