GİRESUN ŞUBESİ 2021 – 2023 YÖNETİM KURULU

İSTANBUL YÜKSEK TİCARET VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F MEZUNLARI DERNEĞİ
GİRESUN ŞUBESİ 2021 – 2023 YÖNETİM KURULU

M.Talip GÜLEN – Başkan

Ahmet ÖZTÜRK – Başkan Yardımcısı

Hüseyin AKTAŞ – Sayman

Orhan KARA – Sekreter

Fahri AKDEMİR – Üye

DENETİM KURULU

Osman GÜNDOĞAN – Başkan

Şahap KUMAŞ – Üye

Gürsel EKMEKÇİ  – Üye