GİRESUN ŞUBESİ 2023 – 2026 YÖNETİM KURULU

İSTANBUL YÜKSEK TİCARET VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F MEZUNLARI DERNEĞİ
GİRESUN ŞUBESİ 2023 – 2026 YÖNETİM KURULU

M.Talip GÜLEN – Başkan

Ahmet ÖZTÜRK – II.Başkan

Hüseyin AKTAŞ – Sayman

Orhan KARA – Sekreter

Fahri AKDEMİR – Üye

DENETİM KURULU

Osman GÜNDOĞAN – Başkan

Şahap KUMAŞ – Üye

Gürsel EKMEKÇİ  – Üye